سرامیک لعابدار پرسلان چیست؟

آیا می‌دانید سرامیک لعابدار پرسلان چیست؟ پرسلان، جديدترين نوع سراميك است که شامل دو نوع پوليش و لعاب دار مي‌باشد‌. هنگام پخت سراميك پرسلاني دما در حدود 1200 درجه سانتي گراد مي‌باشد. اين مسئله باعث مي‌شود اين كالا در برابر عوامل واکنش پذير مقاومت بيشتري داشته باشد‌. جذب آب كاشيها 13 درصد‌، سراميك 6 درصد و پرسلان کمتر از 2دهم درصد …