افزایش محدودیت زمانی خودروهای ارس پلاک

طبق اخبار منتشر شده توسط سازمان منطقه آزاد ارس خودروهای ارس پلاک اجازه تردد به مدت ۱۰ سال را خواهند داشت. این مدت قبلا ۵ سال بود.