افتتاح فروشگاه اویمیز

آئین افتتاح اولین نمایشگاه دائمی و تخصصی ساختمان در منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا. با حضور جمعي از مسئولين شهرستان و مدير عامل، معاونين و مديران سازمان منطقه آزاد ارس و همشهريان عزيز برگزار گردید.

حضور مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد ارس

evimiz store opening2

ٍEvimiz store